Privacy Verklaring

Chiropractie Roosendaal respecteert de privacy en persoonlijke levenssfeer van haar patiënten. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.chiropractieroosendaal.nl (de "Website") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens
Om onze Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegevens" wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. Uw persoonsgegevens worden verzonden en opgeslagen via beveiligde SSL- verbindingen in uw account op de beveiligde servers van One.com, een gespecialiseerd bedrijf in webhosting. One.com zorgt voor een adequaat niveau van beveiliging van de door hun verwerkte persoonsgegevens tegen misbruik en ongeautoriseerd gebruik.

Uw toestemming
We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze Website bezoekt of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy.
Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • identificatiegegevens als naam en geboortedatum, burgerservicenummer
 • contactgegevens als adres, telefoonnummer en email-adres
 • aantekeningen over uw gezondheidstoestand en levensstijl, alsook gegevens van behandelende (huis-)arts
 • gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen
 • datum van de behandeling, kosten van het consult en betalingswijze

De Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • een adequate behandeling te kunnen laten plaatsvinden, deze te monitoren en te evalueren;
 • de bereikbaarheid van patiënt en/of huisarts mogelijk te maken;
 • het maken van een afspraak voor behandeling van de patiënt;
 • het in rekening brengen van de behandeling(en);
 • na instemming van de patiënt, verstrekken van een verslag, rapportage aan een derde.

We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze Website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De service provider waarmee u internettoegang hebt

Voor meer informatie over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan verwijzen we u graag naar de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) die wij hanteren in onze privacy policy.

Beveiliging
We doen er alles aan uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging, of tegen verspreiding ervan door onbevoegden. Degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, kunnen er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen of vergelijkbare maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens te beperken tot de personen die de gegevens nodig hebben

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. De bewaartermijn voor medische dienstverleners is vastgesteld op 15 jaar.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Verwerkers Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een bewerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Deze partijen zijn Verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving. Met deze verwerkers, sluiten wij een Bewerkersovereenkomst af, zodat wij er zo veel als mogelijk zeker van zijn, dat deze partijen net zo goed met data omgaan als wij.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.

Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen die verwijst naar de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van uw gegevens;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.
Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact
Bergen op Zoom Chiropractie
Bruinevisstraat 32
4611 HJ Bergen op Zoom
info@bergenopzoom-chiropractie.nl
(0164) 25 35 77