Tarieven en vergoeding

Het is gebruikelijk dat er na elk consult afgerekend wordt. U ontvangt dan een kwitantie, deze moet u zelf indienen bij uw verzekeringsmaatschappij. De meeste verzekeringen beschikken over een app, deze moet u downloaden. Open de app neem een foto van de kwitantie en volg de instructies in de app om door te sturen. Binnen enkele dagen wordt het terug te vorderen bedrag op uw rekening gestort. Via de computer of in een envelop kan ook nog maar duurt langer.

Tarieven Chiropractie

Eerste consult en behandeling € 75,00
Vervolgconsult € 60,00
Vervolgconsult met meer dan drie jaar ertussen: € 60,00

Medisch verslag naar arts, specialist of verzekering € 60,00

U kunt het verschuldigde bedrag contant of met PIN voldoen. Afspraak maken Bergen op Zoom

Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandelingskosten is een verwijskaart van de huisarts voor de zorgverzekeraars niet vereist. De meeste zorgverzekeraars vergoeden uw chiropractische behandelingen geheel of gedeeltelijk, mits de chiropractor is aangesloten bij het N.C.A. (Nederlandse Chiropractoren Associatie) de S.C.N. (Stichting Chiropractie Nederland). Het percentage van de vergoeding kan echter sterk verschillen. Daarom adviseren we u om voor meer informatie te kijken op chiropractievergoeding.nl of te informeren bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.